Обавештење и иструкције у вези са поступањем након ванредног стања

 

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2020.

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ДОПИС МИНИСТАРСТВА О ПРОМЕНИ КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

НАСТАВА НА ДАЉИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

 

ПРЕПОРУКЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Распоред писмених и контролних задатака

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У ОМШ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

Календар уписа у средњу музичку школу

Потребна документа за упис у СМШ

Молба формулар директору

Молба формулар наставничком већу

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно-дисцилпинској одговорности ученика 2016.

Пријава за упис у основну музичку школу

Пријава за упис у средњу музичку школу

ОБАВЕШТЕЊЕ!
Приликом уписа ученика није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених.

Распоред ОМШ групна настава 2019-20

Распоред СМШ групна настава 2019-20

Распореди у одељењима 2019-20

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА"

Индивидуални разговори са родитељима

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ПО ЧЛАНУ 79. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Правила понашања на екскурзији

Правилник о похваљивању и надградјивању ученика наставника и запослених 2016