ПЕТАК, 8. март 2019. године

9,00- скуп жирија

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

(зборница)

VI РАЗРЕД OМШ

9,00-9,30 - пријављивање ученика
10,00-10,45 – ТЕСТ

СОЛФЕЂО

V РАЗРЕД OМШ

9,00-9,30 - пријављивање ученика
10,00-10,15 - диктат  I група: Ужице, Чачак, Београд (учионица С4)

10,00-10,15- диктат  II група: Ћуприја, Зајечар, Пожаревац (учионица С4)
10,15-10,30- ПАУЗА
10,45-11,45-усмени део (концертна сала)

VI РАЗРЕД OМШ

10,00-10,30- пријављивање ученика
11,00-11,15 - диктат I група: Ужице, Сомбор, Зајечар (учионица С4)

11,15-11,30 - диктат II група: Параћин, Ћуприја Пожаревац (учионица С4)
11,30-12,05- ПАУЗА
12,05-13,05- усмени део (концертна сала)

IV РАЗРЕД OМШ

13,00-13,30-пријављивање ученика
14,00- 14,15- диктат  I група: (учионица С4)
14,15-14,30- диктат  II група: (учионица С4)
14,30-14,45- ПАУЗА
14,45-15, 30 усмени део (концертна сала)

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

II КАТЕГОРИЈА

11,00- 11,30 - пријављивање ученика
11,45-12,05- усмени део

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

VI РАЗРЕД

9,00-9,30 - пријављивање ученика
10,00-10,45 – тест из теорије (зборница)
11,15-11,30 - диктат (учионица С4)
11,45-12,45- усмени део (концертна сала)

V РАЗРЕД

 9,30- 10,00 - пријављивање ученика
10,15-10,30 - диктат (учионица С4)
10,45-11,45 - усмени део (концертна сала)
12,00-12,45 - тест из теорије (зборница)

III РАЗРЕД

10,00-10,30 - пријављивање ученика
11,00-11,45 - тест из теорије (зборница)
13,15-13,30 - усмени део (концертна сала)
13,00-13,15 - диктат (учионица С4)

IV РАЗРЕД

13,30-14,00 - пријављивање ученика
14,15-14,30- диктат (учионица С4)
11,00-11,45 - тест из теорије (учионица бр 4)
14,45-15, 45 - усмени део (концертна сала)

ПОЗНАВАЊЕ РИТМА

V РАЗРЕД OМШ

11,30-12,00- пријављивање ученика
13,05-13,20-усмени део (концертна сала)
13,30-13,45- диктат  (учионица С4)

III РАЗРЕД

12,00-12,30- пријављивање ученика
12,40-12,55- диктат  (учионица С4)
13,20-13,35- усмени део (концертна сала)

 

 

18,30 - свечано отварање
XVII Такмичења младих солфеђиста „ПЕВАЈМО ИНТЕРВАЛЕ“
сала Музичке школе

СУБОТА, 9. март 2019. године

9,00 - скуп жирија,

СОЛФЕЂО

III РАЗРЕД СМШ

 9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,20- диктат (учионица С4)
10,20-10,30- ПАУЗА
10,30-10,50- усмени део (концертна сала)

IV РАЗРЕД СМШ

 9,30-10,00- пријављивање ученика
10,20-10,40- диктат (учионица С4)
10,40-10,55-ПАУЗА
10,55-11,10-усмени део (концертна сала)

II РАЗРЕД СМШ

10,00-10,30 - пријављивање ученика
10,45-11,00- диктат (учионица С4)
11,00-11,10-ПАУЗА
11,10-11,30-усмени део (концертна сала)

I РАЗРЕД СМШ

10,00-10,30- пријављивање ученика
11,00-11,15- диктат  I група (учионица С4)
11,15-11,30- диктат II (учионица С4)
11,30-11,50-ПАУЗА
12,10-13,30-усмени део (концертна сала)

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ (концертна сала)

III категорија

10,30-11,00 - пријављивање ученика
11,30-11,50- усмени део

IV категорија

11,00-11,30 - пријављивање ученика
11,50-12,10- усмени део

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (зборница)

II РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,45-ТЕСТ

IV РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,45-ТЕСТ

I РАЗРЕД СМШ

13,00-13,30- пријављивање ученика
14,00-14,45-ТЕСТ

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

IV РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,45- тест из теорије (зборница)
10,20-10,40- диктат (учионица С4)
10,55-11,10- усмени део (концертна сала)

II РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00 - пријављивање ученика
10,00-10,45- тест из теорије (зборница)
10,45-11,00- диктат  (учионица С4)
11,10-11,30- усмени део (концертна сала)

I РАЗРЕД СМШ

9,00-10,00- пријављивање ученика
11,00-11,15- диктат  I група: Београд, Никшић, Ужице (учионица С4)
11,15-11,30- диктат II: Ћуприја, Ваљево, Пожаревац (учионица С4)
11,50-13,10- усмени део (концертна сала)
14,00-14,45- тест из теорије (зборница)

Хармонија II, III и IV РАЗРЕД СМШ
(учионица бр С4)

11,00–11,30 - пријављивање ученика
12,00–14,00 - писмени задатак

Музички облици II, III и IV РАЗРЕД СМШ
(учионица бр С4)

13,00–13,30 - пријављивање ученика
14,00–16,00 - писмени задатак