У музичкој школи у Пожаревцу заступљени су следећи инструменти:

  • клавир, хармоника, флаута, кларинет, труба, хорна, гитара, виолина, виолончело, соло певање и саксофон

У одељењу Музичке школе у Костолцу:

  • клавир, хармоника, флаута, труба и гитара

У одељењу Музичке школе у Малом Црнићу:

  • клавир, хармоника и флаута

У одељењу Музичке школе у Кучеву:

  • клавир и хармоника

У одељењу Музичке школе у Великом Градишту:

  • клавир, хармоника, кларинет, саксофон, виолина и гитара

Трајање извођења наставног програма у основној школи је:

  • 6 година – за инструменте: клавир, хармоника, виолина, виолончело, виола, флаута, гитара. Најпогоднији тренутак за упис ученика је са завршеним 2. разредом основне школе, како би се упоредо завршила основна и музичка школа.
  • 4 године – за инструменте: кларинет, саксофон, труба, хорна...Најпогоднији тренутак за упис ученика је са завршеним 4. разредом основне школе, како би се упоредо завршила основна и музичка школа.

2 године – за соло певање. За упис ученика не постоје јасне границе, због природног процеса, тзв. мутације гласа, који сазрева после периода дечијег пубертета, тако да се соло певање може уписати у доста каснијим годинама, него што је то случај са другим одсецима (најчешће тек после завршене основне школе).

Пошто је суштина учења на инструменталном одсеку прецес вежбања инструмента код куће, наглашавамо важност поседовања сопственог инструмента, који мора бити квалитетан и исправан. Ограничен број инструмената, које школа нуди на позајмицу служи само за почетни период.

Ученици који уписују инструментални одсек у средњој музичкој школи морају да упишу исти инструмент као и у основној музичкој школи или да наставе школовање на одсеку за музичког сарадника или дизајнера звука, где од инструмената имају само клавир, са много мањим наставним планом и програмом него на инструменталном одсеку.

О програму полагања пријемног испита за инструментални одсек детаљније информације можете наћи на страни ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.