Klarinet

Velјko Klenkovski, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija
Jurij Hladnik, GŠ Celјe, Slovenija
Lazar Kondić, MŠ Subotica, Srbija

Flautа 

Matej Zupan, Muzička akademija, Ljubljana, Slovenija
Jasna Marković Vujanović, MŠ „I. Bajić”, Novi Sad, Srbija
Aleksandar Burkert, MŠ „K. Manojlović” Zemun, Srbija

Saksofon

Ninoslav Dimov, Fakultet za muzičku umetnost, Skoplјe, Makedonija
Georgios Lygeridis, Državni konzervatorijum, Solun, Grčka
Bojan Vukelić, MŠ „K. Manojlović” Zemun, Srbija

Fagot, oboa, kamerna muzika

Nenad Janković (fagot), Akademija umetnosti Novi Sad, Srbija
Milan Janković (oboa), MŠ „Mokranjac” Beograd, Srbija
Ilija Rajković (kamerna muzika), MŠ „S. Mokranjac” Požarevac, Srbija