Пропозиције категорије

ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ

Пропозиције категорије

ХАРМОНИЈА И МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

Пропозиције категорије

ПОЗНАВАЊЕ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

Пропозиције категорије

ДВОГЛАСНО ПЕВАЊЕ

Пропозиције категорије

СОЛФЕЂО

Пропозиције категорије

РИТМИЧКЕ СПОСОБНОСТИ