Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ примила је 15. јуна 2021. године Записник о ванредном инспекцијском надзору (број 02-614-10/2021.)
Градски просветни инспектор извршио је ванредни инспекцијски надзор дана 13.05.2021. и 20.05.2021. године, поступајући по притужби Д.С. родитеља ученице.
У притужби је наведено да је Школа начинила пропусте и незаконито поступала, излажући ученицу са сметњама у развоју беспотребном напору да полаже пријемни испит као здрава деца, стављајући је тиме у неповољнији положај и на тај начин починили дискриминацију.
Просветни инспектор је извршио увид у комплетну документацију у вези са прилагођавањем начина полагања пријемног испита, те, између осталог, констатовао следеће: „…Може се констатовати да је школа спровела упис у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину.

Просветни инспектор у оквиру својих надлежности није утврдио неправилности у поступку спровођења пријемног испита…“

_______________
Комплетан текст записника је у документацији школе.

 

Актуелности

Вукова награда школи

  Вукова награда за 2019. годину, коју додељује Културно-просветна заједница Србијеза изузетан допринос развоју културе у...

Саопштење Министарства, јун 2021

     САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕЈУН 2021.      

ЈАВНА НАБАВКА

    Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (images/doc/PLAN2019.pdf)   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КУПОВИНА...

Упис ученика

    ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ И УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ...

ЂАЧКИ ФОНД

Ђачки фонд Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу...

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА       [spvideo]https://youtu.be/rZqsm5erO18[/spvideo]   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)         Одлука о именовању лица...

Актуелно...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА       [spvideo]https://youtu.be/rZqsm5erO18[/spvideo]   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)         Одлука о именовању лица...

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности.

Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревацтел. 012/223-396ОДЛУКУ...

Годишњи финансијски извештај за 2021.

    Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_garancijama.doc) Извештај о коришћењу средстава из текуће и...