Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
-  РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И ПРЕНАМЕНА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "СТЕВАН МОКРАЊАЦ" У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ -

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

Унапред се захваљујемо !