Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке

Унапред се захваљујемо !