Штампа

 

 

Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- КУПОВИНА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА -

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ -

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

- НАБАВКА ХАРМОНИКА -

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питање и одговор

Измена конкурсне документације

Продужење рока

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

Унапред се захваљујемо !