Стручно веће наставника теоретске наставе

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Арсић
  Солфеђо, хор СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Данијела Пауновић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Данијела Шошкић
  Солфеђо, теорија музике, хор и упоредни клавир, председник Стручног већа теоретске наставе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 555-654

  Јелена Никић
  Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир, медијатекар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марија Обретковић
  Солфеђо, Разредни старешина 3. разреда СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Стојковић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Надежда Цветковић
  Припремни разред, хор, камерна музика, теорија музике, клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Татјана Босић
  Солфеђо, Свирање хорских партитура, Упоредни клавир, Разредни старешина 1. р. СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Весна Јанковић
  Солфеђо, Клавир, Припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96; 242 802

  Весна Стојићевић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Катарина Јовановић
  Солфеђо, теорија музике, клавир и упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марина Манчић
  Клавир, солфеђо, теорија музике, корепетиција
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Љубица Миладиновић
  Соло певање, солфеђо, упоредни клавир, музички инструменти
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Оливера Младеновић
  Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора и руководилац Актива за развојно планирање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марија Ничић
  Клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Данијела Предић
  Припремни разред, Теорија музике, Клавир, Председник Стручног већа за музичко забавиште и припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Наташа Тодоровић
  Клавир, Солфеђо, Професор клавира и Солфеђа у основној Музичкој школи
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Maja Цветковић
  Клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Небојша Нећак
  Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом
  Пожаревац, Браничево, Србија