Стручна служба

Приказ # 
 • Телефон: +381(0)12226930

  Зоран Марић
  директор школе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Ана Гајић
  стручни сарадник – библиотекар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Биљана Новак
  Шеф рачуноводства
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Катарина Јанићевић
  Помоћник директора, на боловању
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Драгана Костић Милутиновић
  Солфеђо, Теорија музике, Припремни разред – одељење у Малом Црнићу, Помоћник директора, Координатор стручног актива за развој школског програма (на боловању)
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Милош Марјановић
  Аудио-визуелни техничар Сниматељ слике и звука
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Снежана Живковић
  Секретар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Јелена Винкић
  Административни радник
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Немања Ђорђевић
  Психологија, стучни сарадник - психолог, коордитанор тима за додатну подршку, председник стручног већа општеобразовних предмета, председник скупштине ученичке задруге
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 555-654

  Јелена Никић
  Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир, медијатекар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/223-396

  Оливера Младеновић
  Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора и руководилац Актива за развојно планирање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Споменка Станисављевић
  педагог
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Симић
  финансијско-рачуноводствени радник
  Пожаревац, Браничево, Србија