Стручно веће опште‒образовних предмета

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Драган Ицић
  Историја са историјом цивилизације и културе
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Тамара Станојевић
  Италијански језик
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Светислав Љубисављевић
  Физика, основи акустике

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марија Запутил
  Српски језик и књижевност / Члан редакције школског часописа Prima vista

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Слободанка Матић
  Филозофија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Томислав Пауновић
  Веронаука

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Владимир Милосављевић
  Енглески језик

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Немања Ђорђевић
  Психологија, стучни сарадник - психолог, коордитанор тима за додатну подршку, председник стручног већа општеобразовних предмета, председник скупштине ученичке задруге
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Слободан Микић
  Физичко васпитање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Тијана Степановић
  Рачунарство и информатика
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Владан Јовановић
  Социологија
  Пожаревац, Браничево, Србија