Стручно веће наставника стручних предмета у СМШ

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Игор Сарајлић
  Дириговање, оркестар, корепетиција, упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 22 33 96

  Јадранка Филиповић
  Музички облици, Контрапункт, Упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Небојша Нећак
  Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Слађана Стојановић
  Хармонија / Савремена хармонија / Теорија музике / Увод у компоновање / Одељенски старешина 4. разреда / Координатор тима за каријерно вођење и саветовање
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Татјана Босић
  Солфеђо, Свирање хорских партитура, Упоредни клавир, Разредни старешина 1. р. СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Александра Вујић
  Историја музике, Етномузикологија, Национална историја музике
  Pozarevac, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Љубица Миладиновић
  Соло певање, солфеђо, упоредни клавир, музички инструменти
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Снежана Миловановић
  Припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ / Одељенски старешина у класи хармонике ОМШ Диригент „Великог ансамбла“
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Илија Рајковић
  Упоредни клавир, Пратња на клавиру
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 (0)12 22 33 96

  Филип Стефановић
  Аудио техника
  Пожаревац, Браничево, Србија