Стручно веће припремног разреда

Приказ # 
 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Данијела Предић
  Припремни разред, Теорија музике, Клавир, Председник Стручног већа за музичко забавиште и припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Снежана Миловановић
  Припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ / Одељенски старешина у класи хармонике ОМШ Диригент „Великог ансамбла“
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Весна Јанковић
  Солфеђо, Клавир, Припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Марина Манчић
  Клавир, солфеђо, теорија музике, корепетиција
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96

  Милена Стојковић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: +381 12 22 33 96; 242 802

  Весна Стојићевић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија