ЧЕТВРТАК, 20. април 2017.

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 10,00 – флаута (бамби, преткатегорија)
10,30 – 13,10 – флаута (I категорија)
16,30 – 18,26 – флаута (II категорија)

09,00 – 09,35 – саксофон (преткатегорија)
10,00 – 11,05 – саксофон (I категорија)
11,30 – 13,45 – саксофон (II категорија)
16,30 – 17,40 – саксофон (III категорија)
18,15 – 19,20 – саксофон (IV категорија)

 20,00 – Свечано отварање

– КОНЦЕРТ –

Јанош Балинт, флаута (Мађарска)
Владимир Милошевић, клавир (Факултет музичке уметности, Београд)

 ПЕТАК, 21. април 2017.

Концертна сала

Хорска сала

09,30 – 10,45 – саксофон (V категорија)
11,15 – 12,00 – обоа (све категорије)
12,30 – 13,15 – фагот (све категорије)
15,00 – 16,00 – камерна (I категорија)
16,30 – 17,40 – камерна (II категорија)
18,00 – 18,20 – камерна (III категорија)

09,00 – 10,15 – флаута (III категорија)
10,45 – 11,50 – флаута (IV категорија)
12,15 – 13,40 – флаута (V, VI категорија)

 СУБОТА, 22. април 2017.

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 10,05 – кларинет (бамби, преткатегорија)
10,30 – 12,25 – кларинет (I категорија)
13,00 – 14,20 – кларинет (II категорија)
17,00 – 18,25 – кларинет (III категорија)
19,00 – 19,30 – кларинет (IV категорија)
19,35 – 20,05 – кларинет (V, VI категорија)

/