ЧЕТВРТАК, 19. април 2018. године

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 09,30 – фагот (све категорије)
09,50 – 11,10 – обоа (преткатегорија, I, II категорија)
11,30 – 12,15 – обоа (III, IV, V категорија)
13,00 – 16,20 – камерна (I категорија)
16,45 – 18,35 – камерна (II категорија)

09,00 – 09,40флаута (бамби категорија)
10,00 – 13,35 – флаута (преткатегорија)
16,00 – 18,45 – флаута (I категорија)

20,00 – Свечано отварање
– Концерт –
Дејан Гаврић, флаута (Мајнц, Немачка)
Маја Рајковић, клавир (Факултет музичке уметности, Београд)

ПЕТАК, 20. април 2018. године

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 09,50 – саксофон (бамби, преткатегорија)
10,10 – 12,15 – саксофон (I категорија)
12,45 – 14,15 – саксофон (II категорија)
16,30 – 17,20 – саксофон (III категорија)
17,40 – 18,15 – саксофон (IV, V категорија)

09,00 – 13,00 – флаута (II категорија)
16,00 – 19,00 – флаута (III категорија)

20,00
– Концерт –
Нинослав Димов, саксофон (Факултет за музичку уметност, Скопље, Македонија)
Маја Поповић, клавир (Факултет за музичку уметност, Скопље, Македонија)

СУБОТА, 21. април 2018. године

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 10,05 – кларинет (бамби, преткатегорија)
10,35 – 13,30 – кларинет (I категорија)
15,45 – 18,20 – кларинет (II категорија)
19,00 – 20,10 – кларинет (V категорија)
20,20 – 21,00 – кларинет (VI категорија)

09,30 – 12,15 – флаута (IV категорија)

НЕДЕЉА, 22. април 2018. године

Концертна сала

Хорска сала

09,00 – 12,15 – кларинет (III категорија)
12,45 – 14,55 – кларинет (IV категорија)

/