Кларинет 

Вељко Кленковски, Факултет музичке уметности, Београд, Србија
Јуриј Хладник, ГШ Цеље, Словенија
Лазар Кондић, МШ Суботица, Србија

Флаута

Матеј Зупан, Музичка академија Љубљана, Словенија
Јасна Марковић Вујановић, МШ „И. Бајић”, Нови Сад, Србија
Александар Буркерт, МШ „К. Манојловић” Земун, Србија

Саксофон

Нинослав Димов, Факултет за музичку уметност, Скопље, Македонија
Георгиос Лигеридис, Државни конзерваторијум, Солун, Грчка
Бојан Вукелић, МШ „К. Манојловић” Земун, Србија

Фагот, обоа, камерна музика

Ненад Јанковић (фагот), Академија уметности Нови Сад, Србија
Милан Јанковић (обоа), МШ „Мокрањац” Београд, Србија
Илија Рајковић (камерна музика), МШ „С. Мокрањац” Пожаревац, Србија