IX ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ГИТАРИСТА
"МЕМОРИЈАЛ МИЛОШ ЂОРЂЕВИЋ"

Четвртак, 3. март 2016.

19 часова

Свечано отварање такмичења

Концерт ученика

Сара Спречаковић и Јелена Павловић

Петак, 4. март 2016.

10 часова

Семинар – др Дарко Карајић, ФМУ Београд

19 часова

Концерт ученика

дуо „Мозаик“
(Сара Спречаковић
и Јелена Павловић),
Игор Обретковић, Леонардо Боројевић

Субота, 5. март 2016.

10 часова

Такмичење гитариста „Меморијал Милош Ђорђевић“

19 часова

Додела награда

19,30 часова

Концерт – лаурети такмичења

Данило Милојковић, гитара