Молимо Вас да следећу ПРИЈАВУ попуните, одштампате, оверите и пошаљете на доле наведену адресу (са копијом извода из матичне књиге рођених и доказом о уплати донације)

У циљу ефикасније обраде података о такмичарима, МОЛИМО ВАС да попуните табелу и пошаљете као attachment на следећу E-MAIL адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.