У музичкој школи у Пожаревцу заступљени су следећи инструменти: клавир, хармоника, флаута, кларинет, труба, хорна, гитара, виолина, виолончело, соло певање и саксофон

У Костолцу: клавир, хармоника, флаута, труба и гитара.
У Малом Црнићу: клавир, хармоника и флаута.
У Кучеву: клавир и хармоника.
У Великом Градишту клавир, хармоника, кларинет, саксофон, виолина и гитара.

У Основну музичку школу са издвојеним одељењима у школској 2013/14. години уписано је укупно 550 ученика на следећим одсецима и по разредима:

 
Инструмент

I

II

III

IV

V

VI

Укупно

Клавир

32

44

37

32

36

25

206

Хармоника

20

19

25

24

18

17

123

Флаута

7

4

6

17

1

/

35

Гитара

12

14

8

9

1

7

51

Виолина

18

13

8

6

5

14

64

Труба

5

8

0

1

/

/

14

Хорна

1

0

0

1

/

/

2

Кларинет

4

5

9

3

/

/

21

Виолончело

2

4

0

2

3

2

13

Соло певање

6

7

/

/

/

/

13

Саксофон

3

1

3

1

/

/

8

У К У П Н О

110

119

96

96

64

65

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Број ученика у припремном разреду -

 

Бројно стање ученика по одељењима

Пожаревац

Костолац

Кучево

Велико Градиште

Мало Црниће

76

7

6

10

4

Укупно: 103 ученика

 

Укупно уписаних ученика у Музичко забавиште је 103. У Основну школу са припремним разредом, уписано је 653 ученика.

У Средњу музичку школу у школској 2013/14. години уписан је 81 ученик:

У К У П Н О

18

21

21

21

81

Опис занимања

I

II

III IV Укупно

Музички сарадник

4

4

5

6

19

Музички извођач

6

9

9

10

34

Дизајнер звука

8

8

7

5

28

 

Укупно је уписано у основну и средњу музичку школу 734 редовних ученика.

Шеф одсека клавира: Александра Стојиљковић

Шеф одсека хармонике: Драгана Младеновић

Шеф одсека дувачких инструмената и соло певања: Марта Благојевић

Шеф одсека гудачких инструмента и гитаре: Младен Ничић

Шеф одсека теоретске наставе: Татјана Босић

Шеф одсека клавирских сарадника: Марко Костић

Шеф одсека опште-образовних предмета: Оливера Милосављевић

Одељенски старешина I разреда СМШ је Милена Арсић.