Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревац
тел. 012/223-396
www.mokranjac.rs
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дел. број:1808
Датум:14.10.2019. године

На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. закони и 10/19), члана 157. став 3., тачка 18 Статута школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац““ у Пожаревцу, а у вези са чланом 56. став 2. тачка 1) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18), директор школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу дана 14.10.2019. године доноси

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

(преузми документ)