XIII TAKMIČENJE DRVENIH DUVAČA

I

TAKMIČENJE KAMERNIH SASTAVA

održaće se u Muzičkoj školi "Stevan Mokranjac"
u Požarevcu od 21. do 24. aprila 2016. godine

-------------------------------------

Svečano otvaranje takmičenja

21. april 2016. 20 časova

Koncert

Ljubiša Jovanović, flauta
Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
Bojana Dimković, klavir
Fakultet umetnosti, Niš

-------------------------------------

22. april 2016. 20 časova

Koncert

"Laureati sviraju..."
Aleksandra Kinđić, oboa
Robert Balint, fagot
MŠ "Jovan Bandur" Pančevo

-------------------------------------

23. april 2016. 20 časova

Koncert

Matthias Muller, klarinet
Univerzitet umetnosti, Cirih, Švajcarskа