Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“
Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревац
тел. 012/223-396
www.mokranjac.rs
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Дел. број:1808
Датум:14.10.2019. године

На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. закони и 10/19), члана 157. став 3., тачка 18 Статута школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац““ у Пожаревцу, а у вези са чланом 56. став 2. тачка 1) Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18), директор школе за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу дана 14.10.2019. године доноси

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

(преузми документ)

 

 

Поштовани ученици и родитељи,

Најављујемо

СЛЕДЕЋА

ДЕШАВАЊА

 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ

НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ

 

 

 

 

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

 

 

 

Највиша оцена у школству Србије

 

Комисија за спољашње вредновање школе Драгољуб Павловић, Драшко Грујић, Јелена Антонијевић, руководилац Школске управе Пожаревац Велиша Јоксимовић, Душанка Стојковић, Весна Здравковић, Весна Милетић


 
Оцена шесточлане комисије Министарства просвете РС, у процесу вредновања квалитета рада установа је:
Музичка школа "Стеван Мокрањац" добила је највишу оцену 4 (вредновање је од 1 до 4) и 100% испуњеност свих стандарда квалитета, што је најбољи резултат у школству Србије (не само музичком).
 
У групи кључних и изабраних стандарда, који су кључни за вредновање, остварено је свих 15 стандарда (100%), од којих је свих 15 стандарда на нивоу четири.
Како је утврђено да је школа остварила 100% кључних и изабраних стандарда и 100% свих стандарда, општи квалитет рада Школе за основно и средње музичко образовање "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу оцењен је оценом четири (4).
 

 

Беседа просветног саветника Драшка Грујића након процеса евалуације:

Беседа након спроведеног спољашњег вредновања и повретне информације о утврђеном стању, дате по стандардима и индикаторима квалитета

Поштоване колеге,

Добили сте веома детаљну повратну информацију о налазима до којих је наш тим дошао приликом екстерне евалуације. Ваша школе је стота школа у којој смо извршили спољашње вредновање и никада нисмо имали обичај да неко од чланова тима говори после повратне информације коју даје руководилац тима. Иако сам руководилац другог тима, (вашу школу су вредновала два тима уједињена у један), желим да вам се обратим не само у том својству, нити само у својству екстерног евалуатора или просветног саветника, већ и као ваш некадашњи ученик који је могао да посматра развој ове школе од 1982. године,  периода када се још налазила у малој згради, крај музеја,  која је била далеко од тога да је могла да подмири потребе школе и града, затим и као некадашњи члан оркестра „Друшво пријатеља музике“ који деловао у вашој школи и као родитељ ваше ученице од пре десетак година. Једноставно, имам потребу да на корак одступим од уобичајеног протокола подстакнут резултатима нашег вредновања.

У односу на наш уобичајени образовни систем ово што смо видели у вашој школи је потпуно другачија димензија образовања. То што сте постигли и што је део ваше свакодневице и редовних активности је недосањани сан српске просвете. Заиста, морате бити поносни, јер можете бити узор и модел, не само успеха, већ целокупног функционисања школе.

Били смо у прилици да сагледамо да је колектив неодвојив од школе и школа од колектива, јер сте заједно расли и стасавали. Нису само проширени и улепшани просторни капацитети школе, већ су и наставници, који су углавном некадашњи ученици школе, израсли и уздигли се далеко изнад просечности. Расли сте и ширили се у свим правцима  на тај начин мотивишући и подстичући своје ученике.  Ваши успеси су производ озбиљног и великог рада, труда, посвећености и љубави према позиву који обављате што је било више него очигледно на свим посећеним часовима, на разговорима са свим запосленима и ученицима и то вас није опило да занемарите све сегменте рада школе. Имате школску и педагошку документацију завидног квалитета,  одличне правилнике, спровели сте самовредновање на веома високом нивоу и што је још важније, усвојили сте новине на прави начин, ушли сте у саму суштину индивидуализације, планирања, програмирања, хоризонталне евалуације и унапређувања рада на основу резултата које сте добили.

Пример сте да уметност оплемењује што се види и у амбијенту и у невероватно хармоничном односу свих, заједништву, осећају припадности школи који је изражено присутан.

Знам колико сте учили и радили, колико сте се усавршавали и у областима које нису примарно ваше.

Сада сте достигли ниво да можете подучавати друге. Сви ви.

Драшко Грујић

 

Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу са овим обимом делатности какав је данас. Настао је из потребе да унапреди рад школа, нарочито оних сегмената делатности које Министарство просвете или град не финансирају, или финансирају минимално, далеко испод потреба. Закон каже: Установа може учешћем родитеља деце и ученика да обезбеди средства за виши квалитет у области предшколског, основног и средњег образовања.

Образложење за коришћење ђачког фонда

Сходно члану 186. и члану 190, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – други закони и 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), на седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора донеће се одлука о неопходности плаћања Ђачког фонда за школску 2022/23. годину. Оваква одлука ће бити донета, јер значајни део неопходних трошкова за савремену школу не финансира Министарство просвете, Министарство културе, као ни буџет града Пожаревца.

Ђачки фонд ће се користити за следеће потребе:

 • За куповину и набавку инструмената
 • За поправку инструмената
 • За штимовање клавира
 • За набавку нотног материјала и уџбеника
 • За осигурање ученика средње школе (у потпуности)
 • За финансирање Фестивала музичких школа Србије и Републичког такмичења, као и за минималне трошкове наставника на осталим такмичењима
 • За финансирање гостовања наших ученика и наставника у другим градовима
 • За финансирање гостовања пријатељских школа и ученика у нашој школи
 • За финансирање наших наступа на манифестацијама у нашем граду и околини
 • За делимично финансирање путних трошкова наставника
 • За стручно усавршавање ученика кроз посебне семинаре
 • За опремање хорова и других ансамбала одећом, инструментима и другим реквизитима
 • За мање инвестиционе интервенције и уређење школе
 • За делимично финансирање матурских прослава основне и средње музичке школе
 • За финансирање израде пропагандног материјала школе
 • За делимично финансирање школских такмичења
 • За делимично финансирање Дана школе и Светосавске академије
 • За делимично финансирање трошкова за видео и електронски надзор
 • За делимично финансирање материјалних трошкова школе
 • За финансирање концерата гостујућих уметника које организује школа
 • За финансирање издавања CD-а „Најбољи ученици“, часописа „Prima Vista“, DVD-а итд.
 • За помоћ сиромашним ученицима за учествовање на такмичењима, екскурзијама и сл.
 • За помоћ у финансирању најталентованијих ученика

Ђачки фонд се плаћа, на добровољној бази, у неколико месечних рата, према могућностима родитеља.

Као и ранијих година, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор, уважиће социјално стање породица, те ће донети одлуку о умањењу или ослобађању плаћања Ђачког фонда, о чему одлучује разредни старешина и Наставничко веће школе.

За евиденцију уплата Ђачког фонда од стране родитеља задужен је разредни старешина, а за надзор наменског коришћења Ђачког фонда задужена је Комисија изабрана на Наставничком већу, у саставу:

 • Валентина Бојковић, наставник теоретских предмета – председник
 • Теодора Димитријевић, наставник виолине
 • Тамара Вељковић, члан Савета родитеља

Актуелности

Вукова награда школи

Вукова награда школи

  Вукова награда за 2019. годину, коју додељује Културно-просветна заједница Србијеза изузетан допринос развоју културе у...

ЈАВНА НАБАВКА

    Музичка школа "Стеван Мокрањац" у Пожаревцу   ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (images/doc/PLAN2019.pdf)   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - КУПОВИНА...

Упис ученика

Упис ученика

    ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У МУЗИЧКУ ШКОЛУ [row class="show-grid"] [col class="span6"] [/col] [col class="span6"] [/col] [/row] ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ...

ЂАЧКИ ФОНД

  Ђачки фонд су средства без којих музичке школе апсолутно не би могле да функционишу са...

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ...

ДЕШАВАЊА У ШКОЛИ...

    Поштовани ученици и родитељи, Најављујемо СЛЕДЕЋА ДЕШАВАЊА       [spvideo]https://youtu.be/rZqsm5erO18[/spvideo]   ПОЗИВ ЗА ПРИСТУПАЊЕ УЧЕНИЧКОЈ ЗАДРУЗИ (images/doc/Poziv_za_pristupanje_ucenickoj_zadruzi.docx) НАМЕРА О ПРИСТУПАЊУ (images/doc/Namera_o_pristupanju.docx)         Одлука о именовању лица...

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности.

Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац“Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревацтел. 012/223-396ОДЛУКУ...

Годишњи финансијски извештаји

  Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године (images/doc/izvestaj/Izvestaj_o_garancijama.doc) Извештај о коришћењу средстава из текуће и...