Стручно веће за солфеђо, теорију музике и хор

Приказ # 
 • Телефон: 012/52-33-96

  Милена Арсић
  Солфеђо ОМШ и СМШ, теорија музике, хор СМШ, разредно старешинство
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Данијела Пауновић
  Солфеђо, упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Данијела Шошкић
  Солфеђо, теорија музике, хор и упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Јелена Никић
  Солфеђо, теорија музике, клавир, упоредни клавир, медијатекар
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Марија Обретковић
  Солфеђо ОМШ и СМШ, теорија музике, упоредни клавир, клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Милена Стојковић
  председник стручног већа, солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Надежда Цветковић
  Хор, камерна музика, теорија музике, клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Татјана Босић
  Солфеђо ОМШ и СМШ, теорија музике, свирање хорских партитура, упоредни клавир, разредни старешина
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Весна Јанковић
  Солфеђо, клавир, припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Весна Стојићевић
  Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Катарина Јовановић
  Солфеђо ОМШ и СМШ, теорија музике, клавир и упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Валентина Бојковић
  Солфеђо СМШ, упоредни клавир и клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Ана Милетић
  Солфеђо, упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Наташа Перић
  Клавир, Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Данијела Предић
  Припремни разред, Теорија музике, Клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Maja Цветковић
  Клавир, Солфеђо
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Оливера Младеновић
  Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора, припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија