Стручно веће наставника теоретских музичких предмета у СМШ

Приказ # 
 • Телефон: 012/52-33-96

  Игор Сарајлић
  Дириговање, гудачки оркестар, етномузикологија, историја музике, упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Јадранка Филиповић
  Музички облици, Контрапункт, Упоредни клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Небојша Нећак
  Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Слађана Стојановић
  председник стручног већа, хармонија, увод у компоновање, савремена хармонија са импровизацијом и оркестрацијом
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Александра Вујић
  Историја музике, Етномузикологија, Национална историја музике
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Снежана Миловановић
  Припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Илија Рајковић
  Аранжирање, хармонска пратња, аудио техника
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Филип Стефановић
  Аудио техника
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Марија Вељковић
  Музички инструмени, упоредни клавир, помоћник директора
  Пожаревац, Браничево, Србија