Стручно веће припремног разреда

Приказ # 
 • Телефон: 012/52-33-96

  Оливера Младеновић
  Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора, припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Данијела Предић
  Припремни разред, Теорија музике, Клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Снежана Миловановић
  Председник стручног већа, припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Весна Јанковић
  Солфеђо, Клавир, Припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Милена Стојковић
  Солфеђо, припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Весна Стојићевић
  Солфеђо, припремни разред
  Пожаревац, Браничево, Србија

 • Телефон: 012/52-33-96

  Марија Вавић
  прирпемни разред, клавир
  Пожаревац, Браничево, Србија