ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА
СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
И
 УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Музичка школа „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу позива вас да на време поднесете пријаве за полагање пријемног испита за упис у Средњу музичку школу. Пријављивање је у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, електронским путем на порталу Моја средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава, исту могу поднети у папирном облику 15. и 16. априла 2021. године, у секретаријату Музичке школе, у улици Кнеза Лазара бр. 1, у Пожаревцу.

Такође, позивамо вас да упишете Основну музичку школу, у терминима као и ранијих година. Провера музичких способности спровешће се, у три термина: субота, 29. мај, субота, 5. јун и субота, 12. јун 2021. Све додатне информације родитељи, односно законски заступници, могу добити телефоном на број 012/223-396, на сајту школе (www.mokranjac.rs), као и путем друштвених мрежа, на званичној фејсбук страници школе (www.facebook.com/muzickapozarevac).

Управа школе

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2020.

ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2020.

 СПИСАК ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

РАСПОРЕД ГРУПНЕ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У ОМШ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

 

Молба формулар директору

Молба формулар наставничком већу

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно-дисцилпинској одговорности ученика 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ!
Приликом уписа ученика није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених.

Распоред ОМШ групна настава 2020-21

Распоред СМШ групна настава 2020-21

Распореди у одељењима 2020-21

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА"

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ПО ЧЛАНУ 79. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Правила понашања на екскурзији

Правилник о похваљивању и надградјивању ученика наставника и запослених 2016

 

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЈАВНИХ ИСПРАВА

ПРЕУЗМИ МОЛБУ