ПРАВИЛНИК О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

ПЛАН РАДА ШКОЛЕ У ВРЕМЕ ТРАЈАЊЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ПРИЈАВА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

 СПИСАК ПРВАКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

РАСПОРЕД ГРУПНЕ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У ОМШ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

 

Молба формулар директору

Молба формулар наставничком већу

Правила понашања у школи

Правилник о васпитно-дисцилпинској одговорности ученика 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ!
Приликом уписа ученика није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених.

Распоред ОМШ групна настава

Распоред СМШ групна настава

Распореди у одељењима

"ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА"

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА ПО ЧЛАНУ 79. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Правила понашања на екскурзији

Правилник о похваљивању и надградјивању ученика наставника и запослених 2016

 

ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА

ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЈАВНИХ ИСПРАВА

ПРЕУЗМИ МОЛБУ