Контакт

Школа за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

Адреса:

Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревац, Србија

Телефон: (012) 523 396

Емаил: office@mokranjac.rs

Број жиро рачуна: 840-1222666-88

Матични број: 07336136

ПИБ: 101972985

ЈБКЈС: 01624

Стручна служба

Телефон: 012/52-33-96
Каролина Спречаковић – директор школе, Телефон: +381(0)12 526 930
Марија Вељковић – помоћник директора, Телефон: +381(0)12 523 396
Милена Стојковић – помоћник директора, Телефон: +381(0)12 523 396
Александар Мишковић – помоћник директора (за подручна одељења) , Телефон: +381(0)12 523 396
Оливера Екмешчић – секретар
Ана Гајић – стручни сарадник – библиотекар
Јелена Никић – Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир, стручни сарадник – медијатекар
Ивана Гавран – стручни сарадник – медијатекар
Немања Ђорђевић – стручни сарадник – психолог
Споменка Станисављевић – стручни сарадник – педагог
Биљана Новак – шеф рачуноводства
Данијела Симић – финансијско рачуноводствени радник
Милица Миливојевић – административни радник
Милош Марјановић – техничар инвестиционог и техничког одржавања

Стручно веће клавириста

Стручно веће хармоникаша

Стручно веће дувача и соло певања

Стручно веће гудача и гитаре

Стручно веће наставника теоретске наставе

Стручно веће клавирских сарадника

Стручно веће наставника стручних предмета у СМШ

Стручно веће опште‒образовних предмета

Стручно веће наставника музичког забавишта и припремног разреда

Стручно веће наставника камерне музике

Scroll to Top