Контакт

Школа за основно и средње музичко образовање “Стеван Мокрањац“ Пожаревац

Адреса:

Кнеза Лазара бр. 1, 12000 Пожаревац, Србија

Телефон: (012) 523 396

Емаил: office@mokranjac.rs

Број жиро рачуна: 840-1222666-88

Матични број: 07336136

ПИБ: 101972985

ЈБКЈС: 01624

Горан Ђорђевић – Кларинет, саксофон, Телефон: 012/52-33-96
Јулијана Јанковић – флаута, Телефон: 012/52-33-96
Марта Благојевић – Професор соло певања, Телефон: 012/52-33-96
Миша Богдановић – труба, хорна, Телефон: 012/52-33-96
Валентина Илић – Флаута, Телефон: 012/52-33-96
Љубица Миладиновић – председник већа, соло певање, Телефон: 012/52-33-96
Милош Митић – саксофон, Телефон: 012/52-33-96
Марија Стојадиновић – кларинет-саксофон, Телефон: 012/52-33-96
Ивана Нешовић Гојковић – соло певање, Телефон: 012/52-33-96
Јована Анић – соло певање, Телефон: 012/52-33-96
Невена Поповић – флаута, Телефон: 012/52-33-96
Тамара Пантић – флаута, Телефон: 012/52-33-96

Телефон: 012/52-33-96
Милена Арсић – Солфеђо, хор СМШ
Данијела Пауновић – Солфеђо
Данијела Шошкић – Солфеђо, теорија музике, хор и упоредни клавир, председник Стручног већа теоретске наставе
Јелена Никић – Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир, медијатекар
Марија Обретковић – Солфеђо, Разредни старешина 3. разреда СМШ
Милена Стојковић – Солфеђо
Надежда Цветковић – Припремни разред, хор, камерна музика, теорија музике, клавир
Татјана Босић – Солфеђо, Свирање хорских партитура, Упоредни клавир, Разредни старешина 1. р. СМШ
Весна Јанковић – Солфеђо, Клавир, Припремни разред
Весна Стојићевић – Солфеђо
Катарина Јовановић – Солфеђо, теорија музике, клавир и упоредни клавир
Марина Манчић – Клавир, солфеђо, теорија музике, корепетиција
Љубица Миладиновић – Соло певање, солфеђо, упоредни клавир, музички инструменти
Оливера Младеновић – Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора и руководилац Актива за развојно планирање
Марија Ничић – Клавир
Данијела Предић – Припремни разред, Теорија музике, Клавир, Председник Стручног већа за музичко забавиште и припремни разред
Наташа Тодоровић – Клавир, Солфеђо, Професор клавира и Солфеђа у основној Музичкој школи
Maja Цветковић – Клавир
Небојша Нећак – Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом

Телефон: 012/52-33-96
Каролина Спречаковић – директор школе, Телефон: +381(0)12 526 930
Марија Вељковић – помоћница директорке, Телефон: +381(0)12 523 396
Ана Гајић – стручни сарадник – библиотекар
Биљана Новак – Шеф рачуноводства
Данијела Симић – Рачуноводство и административно особље
Јелена Стокић Несторовић – Рачуноводство и административно особље
Милош Марјановић – Аудио-визуелни техничар Сниматељ слике и звука
Снежана Живковић – Секретар
Јелена Стокић Несторовић – Административни радник
Немања Ђорђевић – Психологија, стручни сарадник – психолог
Јелена Никић – Солфеђо, Теорија музике, Упоредни клавир, медијатекар
Оливера Младеновић – Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора, припремни разред
Споменка Станисављевић – педагог
Данијела Симић – финансијско-рачуноводствени радник

Телефон: 012/52-33-96
Ања Поповић – Виолина
Бојан Стевић – Гитара
Бранислава Глишић – Виолина
Марија Лончар – Виолина
Теодора Димитријевић – Виолина
Младен Ничић – Гитара / Председник Стручног већа гудачких инструмената и гитаре
Славољуб Тасић – Гитара
Зоран Вељковић – Виолина
Владимир Живадиновић – Гитара
Снежана Пурић – Виолончело
Топо Тома – Виолина

Телефон: 012/52-33-96
Ања Поповић – Виолина
Бојан Стевић – Гитара
Бранислава Глишић – Виолина
Марија Лончар – Виолина
Теодора Димитријевић – Виолина
Младен Ничић – Гитара / Председник Стручног већа гудачких инструмената и гитаре
Славољуб Тасић – Гитара
Зоран Вељковић – Виолина
Владимир Живадиновић – Гитара
Снежана Пурић – Виолончело
Топо Тома – Виолина

Телефон: 012/52-33-96
Александар Миленковић – Хармоника
Драгана Младеновић – Председник Стручног већа хармонике, Хармоника ОМШ и СМШ, камерна музика СМШ
Иван Младеновић – Хармоника
Данијел Илић – Хармоника
Саша Перић – Хармоника
Славица Вељовић Величковић – Хармоника
Снежана Миловановић – Припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ
Срећко Васић – Хармоника, оркестар, камерна музика
Весна Богдановић – хаморника
Александар Мишковић – Хармоника, камерна музика ОМШ
Драгана Станковић – Хармоника / Оркестар хармоника ОМШ

Телефон: 012/52-33-96
Анђелија Мијатовић – Клавир
Александра Гајић – Клавир, корепетиција
Александра Стојиљковић – Клавир, Председник Стручног већа клавирског одсека
Aна Милетић – клавир
Марија Вељковић – Клавир
Слађан Вукашиновић – Корепетиција и Клавир
Биљана Божић – Клавир
Мр Драгана Стевић, проф. – Клавир
Илија Рајковић – Упоредни клавир, Хармонска пратња, аранжирање
Ирена Маровић – Клавир
Ивана Берендика – Клавир, Хор
Ивана Илић – Клавир
Немања Васић – корепетитор
Maja Цветковић – Клавир
Марија Ничић – Корепетиција
Марко Костић – Клавир
Наташа Петровић – Клавир
Ненад Ђурђевић – Корепетитор и наставник клавира
Валентина Бојковић – Упоредни клавир СМШ, клавир ОМШ
Марина Манчић – Клавир, корепетиција

Телефон: 012/52-33-96
Драган Ицић – Историја са историјом цивилизације и културе
Драгана Михајловић – Италијански језик
Светислав Љубисављевић – Физика, основи акустике
Марија Запутил – Српски језик и књижевност
Слободанка Матић – Филозофија
Александар Михаиловић – Веронаука
Владимир Милосављевић – Енглески језик
Слободан Микић – Физичко васпитање
Драган Обрадовић – Рачунарство и информатика
Владан Јовановић – Социологија
Зорица Вујасиновић – Математика

Телефон: 012/52-33-96
Драгана Станковић – Хармоника / Оркестар хармоника ОМШ
Валентина Илић – председник стручног већа, флаута
Биљана Божић – Клавир, камерна музика
Горан Ђорђевић – Кларинет, саксофон, камерна музика
Младен Ничић – гитара, камерна музика
Драгана Младеновић – Хармоника ОМШ и СМШ, камерна музика СМШ
Снежана Пурић – Виолончело
Александра Гајић – Клавир, корепетиција
Александар Мишковић – хармоника, камерна музика
Миша Богдановић – труба, хорна, камерна музика
Тамара Пантић – флаута, камерна
Славица Вељовић Величковић – хармоника, камерна музика
Марија Стојадиновић – кларинет-саксофон
Срећко Васић – Хармоника, оркестар, камерна музика

Телефон: 012/52-33-96
Игор Сарајлић – Дириговање, гудачки оркестар, етномузикологија, историја музике, упоредни клавир
Јадранка Филиповић – Музички облици, Контрапункт, Упоредни клавир
Небојша Нећак – Технологија звучно музичког процеса АУДИО, Техн. зв. муз. проц. МИДИ, Аудио техника, Основе дизајна звука за медије, Основе електроакустичке композиције, Савремена МИДИ композиција са музичком продукцијом
Слађана Стојановић – председник стручног већа, хармонија, увод у компоновање, савремена хармонија са импровизацијом и оркестрацијом
Александра Вујић – Историја музике, Етномузикологија, Национална историја музике
Снежана Миловановић – Припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ
Илија Рајковић – Аранжирање, хармонска пратња, аудио техника
Филип Стефановић – Аудио техника
Марија Вељковић – Музички инструмени, упоредни клавир, помоћник директора

Телефон: 012/52-33-96
Оливера Младеновић – Наставник теоретских стручних предмета и клавира / Помоћник директора, припремни разред
Данијела Предић – Припремни разред, Теорија музике, Клавир
Снежана Миловановић – Председник стручног већа, припремни разред (најстарија група) / Хармоника ОМШ / Дириговање СМШ
Милена Стојковић – Солфеђо, припремни разред
Весна Стојићевић – Солфеђо, припремни разред
Марија Вавић – прирпемни разред, клавир

Телефон: 012/52-33-96
Зоран Петровић – Клавир, корепетиција
Александра Гајић – Клавир, корепетиција, Председник стручног већа клавирских сарадника
Немања Васић – корепетитор
Слађан Вукашиновић – корепетиција и клавир
Ненад Ђурђевић – Корепетитор и наставник клавира
Марко Костић – Клавир, корепетиција
Марија Ничић – Корепетиција
Марина Манчић – Клавир, корепетиција
Милена Мина Благојевић – корепетиција
Магдалена Богдановић – клавир, корепетиција
Александар Јевтић – корепетиција

Scroll to Top