Инструментални одсек

У Музичкој школи у Пожаревцу заступљени су следећи инструменти:
клавир, хармоника, флаута, кларинет, труба, хорна, гитара, виолина, виолончело, соло певање и саксофон

У одељењу Музичке школе у Костолцу:
клавир, хармоника, флаута, труба, хорна, виолина, гитара и соло певање

У одељењу Музичке школе у Малом Црнићу:
клавир, хармоника, флаута и соло певање

У одељењу Музичке школе у Кучеву:
клавир, хармоника и соло певање

У одељењу Музичке школе у Великом Градишту:
клавир, хармоника, кларинет, саксофон, виолина, гитара и соло певање

Трајање извођења наставног програма у основној школи је:
6 година – за инструменте: клавир, хармоника, виолина, виолончело, виола, флаута, гитара, кларинет, саксофон, труба, хорна.

Најпогоднији тренутак за упис ученика је са завршеним 2. разредом основне школе, за инструменте клавир, хармоника, виолина, виолончело, виола, флаута, гитара, како би се упоредо завршила основна и музичка школа. За инструменте кларинет, саксофон, труба и хорна у I разред основне музичке школе може да се упише ученик од 11 година и млађи.

4 године – за соло певање. За упис ученика не постоје јасне границе, због природног процеса, тзв. мутације гласа, који сазрева после периода дечијег пубертета, тако да се соло певање може уписати у доста каснијим годинама, него што је то случај са другим одсецима (најчешће тек после завршене основне школе). Постоји доња граница, према Плану и програму, за женске гласове може да се упише ученик од 13 година и старији а за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

Пошто је суштина учења на инструменталном одсеку процес вежбања инструмента код куће, наглашавамо важност поседовања сопственог инструмента, који мора бити квалитетан и исправан. Ограничен број инструмената, које школа нуди на позајмицу служи само за почетни период.

Ученици који уписују инструментални одсек у средњој музичкој школи морају да упишу исти инструмент као и у основној музичкој школи или да наставе школовање на одсеку за музичког сарадника или дизајнера звука, где од инструмената имају само клавир, са много мањим наставним планом и програмом него на инструменталном одсеку.

О програму полагања пријемног испита за инструментални одсек детаљније информације можете наћи на страни ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

Scroll to Top