Кутак за родитеље

Приликом уписа ученика није потребно да се прилаже извод из матичне књиге рођених.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

РЕЗУЛТАТИ УПИСА УЧЕНИКА У СМШ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо Вас да ће у среду 15. маја 2024. године бити објављен расоред полагања свих испита који су обухваћени пријемним испитом за шк. 2024/2025. годину. Сви кандидати добиће своје идентификационе бројеве које ће користити да прате распоред полагања и резултате рангирања на пријемном испиту. Овакав поступак у складу је са Законом о заштити података о личности.

Кандидат: 

Идентафикациони број: 

Сваког дана полагања кандидати са собом морају имати ђачку књижицу са овереном фотографијом, а за ученике старије од 17 година понети на увид личну карту.

За петак 17. мај предвиђено је да се полаже главни предмет за вокално-инструментални одсек. Кандидат на место полагања долази 45 минута пре самог тестирања. Када стигне у школу пријављује се дежурном наставнику који ће га усмерити у просторију за усвиравање и обавестиће га о месту полагања.

У суботу 18. маја  вршиће се тестирање из предмета солфеђо са теоријом музике. Тестирање за кандидата са вокално-инструменталног одсека започиње у 10 часова по групама. Кандидати су дужни да дођу у школу 20 минута пре почетка тестирања и приликом доласка јављају се дежурном наставнику.

Кандидати који су конкурисали и за пријемни испит и на неком од теоретских одсека (дизајн звука) – солфеђо полажу у термину који је за то предвиђен.

Тестирање за одсеке за музичку теорију и дизајн звука вршиће се у суботу 18. маја и недељу 19. маја.

18. маја од 17 часова почиње писмени део испита из солфеђа – диктат, а од 18 часова предвиђено је тестирање из теорије музике. Осим књижица, кандидати са собом носе обичну оловку, хемијску плаву оловку и гумицу. Све остале ствари које кандидати буду имали код себе биће одложене на место које је предвиђено за то. Кандидати су дужни да на овај део тестирања дођу најкасније 45 минута пре почетак тестирања – до 16:15 часова. Дежурни наставник ће проверити да ли су сви кандидати присутни и упутиће их на место полагања.

У недељу 19. маја од 10 часова полаже се усмени део испита из солфеђа и одвијаће се по групама. Кандидати су дужни да дођу у школу 20 минута пре почетка тестирања и приликом доласка јављају се дежурном наставнику.

            Свим кандидатима желимо успешан пријемни испит. 

Scroll to Top