Теоретски одсек

Теоретски одсек обједињује све ученике школе, од најмлађих у музичком забавишту, преко ученика основне музичке школе до најстаријих ученика средње школе. Настава солфеђа, теорије музике и хора у омш, као и настава теоретских предмета за све ученике средње школе на инструменталном одсеку, одсеку за музичког сарадника и одсеку за музичку продукцију: солфеђо,  теорија музике, музички инструменти, хармонија, историја музике, музички облици, контрапункт, национална историја музике, етномузикологија, дириговање, имају за циљеве обезбеђивање репродуктивно – креативног и музичко – естетског развоја личности ученика уз оспособљавање за професионално бављење музиком и даље школовање на факултету.

Осим теоретских предмета, у склопу Одсека негује се и музичко извођење ученика кроз два хора, хор основне и хор средње музичке школе.
Савремени образовни процес укључује интеграцију различитих метода обучавања, класичних и иновационих. Стална модернизација наставног процеса, континуирано учешће на такмичењима за ученике и семинарима за усавршавање наставника, чине резултате ученика и целог одсека продуктивнијим.

Традициоанлно, са пролећем, Одсек организује Такмичење младих солфеђиста које окупља ученике од III разреда основне до IV разреда средње музичке школе у дисциплинама солфеђо, двогласно певање, теорија музике, хармонија и музички облици, ритмичке способности и екипно такмичење.

Кроз наставу теоретских предмета ученици школе почињу да схватају музику садржајније, уче да препознају и повезују законитости онога што на својим инструментима свирају и продубљују љубав према музици коју у себи носе.

Scroll to Top