Школски одбор

1) Тодоровић Маја – представник Савета родитеља, председник
2) Самарџић Милош – представник Скупштине града, потпредседник
3) Бранковић Ивић Милица – представник Скупштине града, члан
4) Јовановић Сузана – представник Савета родитеља, члан
5) Ивана Мартиновић Никодијевић – представник Скупштине града, члан
6) Владимир Рајић – представник Савета родитеља члан
7) Стојановић Слађана – представник колектива, члан
8) Татјана Босић – представник колектива, члан
9) Стевић Драгана ‒ представник колектива, члан

Scroll to Top