Ванредни испити / убрзано напредовање

У школи се организују испити за ванредне ученике, који се одржавају у три рока: јануарски, јунски и августовски.

Јануарски рок:

– Пријављивање испита до 13. 1. 2024. (након овог датума пријаве неће бити прихваћене)

– Испит: 3. 2. 2024.

Јунски рок:

– Пријављивање испита до 8. 6. 2024. (након овог датума пријаве неће бити прихваћене)

– Испит: 29. 6. 2024.

Августовски рок: 

– Пријављивање испита до 10. 8. 2024. (након овог датума пријаве неће бити прихваћене)

– Испит: 31. 8. 2024.

Убрзано напредовање ученика у ОМШ регулисано је Статутом школе, чл. 126.

Пријављивање за убрзано напредовање је до 1. децембра 2023. године.

Scroll to Top