Учешће у међународном пројекту зазвУЧИМО.

Пројект зазвУЧИМО, међународни је пројект настао као жеља за повезивањем различитих наставних предмета на тему звука.

Спонзор пројекта: Центар техничке културе Чеминац, Хрватска.

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: Вокали

РАЗРЕД: Први разред средње школе

НАСТАВНИК: Марија Запутил, професорка српског језика и књижевности

ШКОЛА: ШОСМО „Стеван Мокрањац“, Пожаревац

ДРЖАВА: Србија

БРОЈ УЧЕНИКА: 10

ОПИС АКТИВНОСТИ: На часу су се обрађивали вокали. Ученици су усвојили нове садржаје о подели вокала на ниске, средње и високе вокале, као и поделу на вокале предњег, средњег и задњег реда. Ученици су отпевали вокале и на тај начин имали прилику да боље усвоје наведене поделе, као и да уоче код којих вокала су уста затворена, полузатворена или отворена.

Scroll to Top